ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Μήνυμα Καλωσορίσματος

 

Αγαπητοί Φίλοι,

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ιδρύθηκε το1976 και τα Μέλη μας διακινούν το σύνολον του εισερχόμενου και εξερχόμενου Τουρισμού της Κρήτης.

ΣΚΟΠΟΣ του Συνδέσμου είναι η ηθική και υλική προαγωγή των μελών του, η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συναδέλφωσης μεταξύ αυτών η μελέτη, προστασία και υποστήριξη των επαγγελματικών συμφερόντων τους και η συλλογική αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που αναφύονται από την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Ο Σύνδεσμος ΕΝΩΝΕΙ τον κλάδο. ΕΚΦΡΑΖΕΙ με συνέπεια και γνώση τα, καλώς εννοούμενα, συμφέροντα του κλάδου και αναδεικνύει τον ρόλο του. ΕΝΘΑΡΥΝΕΙ την επιχειρηματικότητα των επαγγελματιών του κλάδου επί τη βάσει και της κοινωνικής τους ευθύνης και τον σεβασμό στους καταναλωτές, ημεδαπούς και αλλοδαπούς.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ με όλες τις υγιείς δυνάμεις για την συγκρότηση ενιαίων θέσεων και έκφρασης για την ανάπτυξη του Τουρισμού. ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ τις αρχές της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής. ΥΙΟΘΕΤΕΙ και προωθεί την άποψη για ανάγκη παροχής υπηρεσιών ποιότητας. ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ενεργά σε θεσμικά όργανα της Πολιτείας και τοποθετείται με αντικειμενικότητα στα θέματα του τουρισμού μας. ΠΡΟΩΘΕΙ, κατά προτεραιότητα, τα συμφέροντα του Τουρισμού, χωρίς συντεχνιακές αντιλήψεις.