Τουριστικά Γραφεία

Πληροφορίες Τουριστικών Γραφείων

 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ξεναγών Κρήτης 2015.  

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ξεναγών Κρήτης.

Πατήστε εδώ.


 

 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ξεναγών Κρήτης 2014.  

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ξεναγών Κρήτης.

Πατήστε εδώ.


 

 

Τιμές οργανωμένων εκδρομών 2014.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τον Τιμοκατάλογο για τις Οργανωμένες Εκδρομές.

Πατήστε εδώ.


 

 

Συλλογική Σύμβασης Εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων 2013.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων 2013.

Πατήστε εδώ.


 

 

Τιμές οργανωμένων εκδρομών 2013.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τον Τιμοκατάλογο για τις Οργανωμένες Εκδρομές.

Πατήστε εδώ.


 

 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης.

Πατήστε εδώ.


 

 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ξεναγών Κρήτης

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ξεναγών Κρήτης.

Πατήστε εδώ.