Δελτία τύπου

Το νέο ∆.Σ. του Συνδέσμου

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έγινε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στο Ξενοδοχείο GALAXY εξελέγη το νέο ∆.Σ. του Συνδέσμου Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης (A.C.T.T.A.), ως εξής:

Πρόεδρος Μιχάλης Βλατάκης
Αντιπρόεδρος Κώστας Κουρκουνάκης
Γενικός Γραμματέας ∆ημήτρης ∆ιβόλης
Ταμίας Κάρολος Ατσαλάκης
Μέλος ∆.Σ. Γιώργος ∆ήμας
Μέλος ∆.Σ. Λευτέρης Παπακαλιάτης
Μέλος ∆.Σ . Κώστας Μπαντουβάς