Δελτία τύπου

Αρχαιρεσίες και νέο ΔΣ ΓΕΠΟΕΤ.

1ος σε Ψήφους ο Πρόεδρος του Συνδέσμου μας κ. Μιχάλης Βλατάκης. Κατόπιν των Αρχαιρεσιών που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη 25 Μαίου τ.ε στα γραφεία της Ομοσπονδίας, σας ενημερώνουμε ότι ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης κος Μιχάλης Βλατάκης συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους των εκλεκτόρων από […]

Συνέχεια →